ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังนำนักเรียนร่วมทำกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าทะเล

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังนำนักเรียนร่วมทำกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าทะเล และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อพะยูน ณ หาดมดตะนอย ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

    ติดต่อเรา