สพม.ตรัง กระบี่ ร่วมต้อนรับ รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายอุทัย  ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วย นางกิตติยา  ชิดเชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมต้อนรับ นพ. สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ในโอกาสตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินงานในมาตรการ และการจัดทำแผนเผชิญเหตุ การดูแลนักเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำ และการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร หอพักนักเรียน ห้องพยาบาล ห้องเรียน สถานที่ออกกำลังกาย และอาคารพยาบาล สำหรับใช้เป็น School Isolation หากมีเหตุต้องแยกนักเรียนดูแลเฉพาะบุคคล  เป็นต้น  โดยมี นายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เข้าร่วมการตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา