สพม.ตรัง กระบี่ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  มอบหมายให้  นายอุทัย  ก่งเซ่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  และหน่วยตรวจสอบภายใน  เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีฯ  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

ติดต่อเรา