สพม.ตรัง กระบี่ ร่วมรับชมและรับฟังการแถลงข่าวฯ และประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมและรับฟังการแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  และร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบ  Video Conference ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  

ติดต่อเรา