สพม.13 จัดกิจกรรม 5 ส และปลูกต้นไม้

สพม.13 จัดกิจกรรม 5 ส และปลูกต้นไม้ : วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดกิจกรรม 5 และ ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด น่าอยู่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีระเบียบวินัย สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน และปลูกต้นไม้บริเวณบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ติดต่อเรา