เข้าค่ายเปิดโลกวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,4และ 5 จำนวน 120 คน เข้าร่วมเปิดโลกวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ 

    ติดต่อเรา