เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่น ยาฆ่าเชื้อในโรงเรียนวังวิเศษ

    วันที่ 11   มิถุนายน  2564   เจ้าหน้าที่จาก อบต. เขาวิเศษ  ได้เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 
เพื่อฆ่าเชื้อโรค  ภายในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ   เตรียมพร้อมสำหรับการเปิด
ภาคเรียนที่ 1/2564   ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

    ติดต่อเรา