แจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus)

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือน “หมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus)” หากมีการพบเห็นสามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 1333 หรือสายด่วน Green Call 1310

 

ติดต่อเรา