แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แจ้งการย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่

จากเดิม สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เลขที่ 154 ศาลาวชิราวุธ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เปลี่ยนเป็น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เลขที่ 60/38 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 

ติดต่อเรา