14 มิถุนายน 2564 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID 19 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

14 มิถุนายน 2564 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ร่วมกับ พ.ต.อ.อาคม บัวทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดตรัง นายชำนาญ เรืองมาก ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครตรัง นายสิทธิพงศ์  อินทกาญจน์ โทรทัศน์จังหวัดตรัง บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) และนายเรืองวิทย์  รักษาศรี อดีต สท.เทศบาลนครตรัง ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID 19 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

    ติดต่อเรา