โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 กันยายน 2565 : กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงทั่วประเทศ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม “Green School Green Community” พร้อมกันทั่วประเทศ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นำโดย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ดำเนินโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม “Green School Green Community” โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ติดต่อเรา