โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พ่นหมอกควันกำจัดยุง โดย อบต.ทุ่งยาว วันที่ 11 มิถุนายน 2564

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้ดำเนินการพ่นยากำจัดยุงลาย บริเวณอาคารต่างๆ  ของโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564

  • 11-06 พ่นยุง (1)-3729ffad
    11-06 พ่นยุง (1)-3729ffad
ติดต่อเรา