โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบทุนยากจนพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 244464969_300139668210616_736457618971802585_n-67372486
    244464969_300139668210616_736457618971802585_n-67372486
ติดต่อเรา