โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ขอแสดงความยินดี แก่ นายภาสกร พลรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

✨✨🎉🎉โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
ขอแสดงความยินดี แก่ นายภาสกร พลรักษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
  • 34-00377a77
    34-00377a77
ติดต่อเรา