โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่พร้อมด้วยคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่พร้อมด้วยคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล ระหว่างวันที่ ๔-๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 60-70bb266c
    60-70bb266c
ติดต่อเรา