โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ มอบบัตรอวยพรปีใหม่ 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายศักดา  วัจนพิสิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ มอบบัตรอวยพรปีใหม่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

  • รูปภาพ1-cfc4a5c4
    รูปภาพ1-cfc4a5c4
ติดต่อเรา