โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 มกราคม 2564 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กิจกรรมประกอบไปด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันแปตอง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน รวมถึงการแข่งขันฟุตบอล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง

  • 5-a8644490
    5-a8644490
ติดต่อเรา