โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามและประสานการปฏิบัติ เกี่ยวกับประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และจังหวัด ด้านการพัฒนาการศึกษา

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียน นายศักดา วัจนพิสิฐ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามและประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และจังหวัด ด้านการพัฒนาการศึกษา โดยมีนายไพโรจน์  ศรีละมุล นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย

  การแสดงเปิดงานจากชุมนุมนาฏศิลป์ ชุด “เราคนไทย เชิดชูไว้ ด้วยรู้รักสามัคคี”

  – มอบเกียรติบัตร   “ครูดีศรีปะเหลียน”  จำนวน   38 คน

  “ครูดีเด่น/กลุ่มสาระ”  จำนวน  14 คน

  “ครูดีไม่มีอบายมุข”  จำนวน  50 คน

  – การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และได้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูอำเภอปะเหลียน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป

ลิงค์รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

  • pps.ac.th ISSUU27-19ae411b
    pps.ac.th ISSUU27-19ae411b
ติดต่อเรา