โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสายใย เรียนรู้ สู่ลำภูราเรืองวิทย์

 เมื่อวันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ได้ดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลำภูรา โรงเรียนวัดสิทธิโชค และโรงเรียนบ้านบางยาง จำนวน 56 คน 

 

     

     

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน : https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1092140349

กลุ่มโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ จังหวัดตรัง : https://www.facebook.com/groups/562658673780537

เพจโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ : https://www.facebook.com/LPW.ruangwit

    ติดต่อเรา