โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ร่วมประกอบพิธีสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

        เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยการนำของท่าน ผู้อำนวยการ จักรี  ฉิมเรือง พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมประกอบพิธีสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า”   ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด

     

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน : https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1092140349

กลุ่มโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ จังหวัดตรัง : https://www.facebook.com/groups/562658673780537

เพจโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ : https://www.facebook.com/LPW.ruangwit

    ติดต่อเรา