โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 ระดับ สพฐ.

แสดงความยินดีกับ คุณครูขนิษฐา  ศรีทอง ครู โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ซึ่งได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”  ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 ระดับ สพฐ. ซึ่งเป็นบุคคลที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับ ของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์

    ติดต่อเรา