โรงเรียนวังวิเศษร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

   วันที่ 31  มีนาคม  2564   โรงเรียนวังวิเศษร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   ณ  อำเภอวังวิเศษ จ.ตรัง

  • -5e6b5916
    -5e6b5916
ติดต่อเรา