โรงเรียนวังวิเศษ ทำความสะอาดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

  วันที่ 20-21  ธันวาคม  2564   โรงเรียนวังวิเศษ  นำโดยท่านผู้อำนวยการ ปราโมทย์  สุทธิรักษ์  และคณะครูทุกคน ได้ทำความสะอาดห้องเรียน  อาคารสถานที่   ทุกจุด  เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน  และจัดระบบป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19   
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง   

  • 21-21 ธค big cleaning-45a301bf
    21-21 ธค big cleaning-45a301bf
ติดต่อเรา