โรงเรียนวังวิเศษ ออกแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2565

  วันที่  2-8  กุมภาพันธ์  2565  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวังวิเศษ  นำโดย  นางจีรภา   บัวดำ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ   ได้ออกแนะแนวสัญจร ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4  ประจำปีการศึกษา  2565      ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการออกแนะแนวครั้งนี้

  • 2-8 กพ แนะแนวสัญจร-9dc97fdf
    2-8 กพ แนะแนวสัญจร-9dc97fdf
ติดต่อเรา