โรงเรียนวังวิเศษ ได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียน ของภาคเรียนที่ 1/2564

    วันที่ 28  กันยายน  2564  โรงเรียนวังวิเศษ  ได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐานของภาคเรียนที่ 1/2564  ให้กับนักเรียนจำนวน  145  คน   คนละ  1,500  บาท    ตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19  

  • 28กย. จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน-6a17dac6
    28กย. จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน-6a17dac6
ติดต่อเรา