โรงเรียนวังวิเศษ ได้รับรางวัลระดับชาติ โครงการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา

    โรงเรียนวังวิเศษ ได้รับรางวัลระดับชาติ   “รับโล่รางวัลพระราชทาน”  จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     โครงการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา  กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ

  • รางวัลมารยาทไทย-c02655b4
    รางวัลมารยาทไทย-c02655b4
ติดต่อเรา