โรงเรียนวิเชียรมาตุขอแสดงความยินดีกับคุณครูสถาพร เพ่งพิศ ที่ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564 โดยจังหวัดตรังมีครูได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” และรางวัล “ครูขวัญศิษย์”

นายสถาพร เพ่งพิศ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง กระบี่ ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ”

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา