โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา 2564 ณ ลานหน้าเสาธง

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ตามโครงการ “วิถีธรรม วิถีไทย มาฆปุรณมี ธรรมนำชีวี จิตคิดดี ใจผ่องใส” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ณ หน้าลานเสาธงโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา