โรงเรียนวิเชียรมาตุร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น ใช้แพลตฟอร์ม “VLEARN” บริหารการศึกษา

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การใช้แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “VLEARN” ระหว่างโรงเรียน วิเชียรมาตุกับบริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2/2564 มีการมอบเกียรติบัตรคณะทำงานสร้างและพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบของขวัญวันเกิดแก่ครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นคณะผู้บริหารประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา