โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอความยินดีกับนายสัมปชัญญ์ สมาธิ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งว่ายน้ำระดับนานาชาติ นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศและโรงเรียน

วันที่ 12 พฤษภาคม นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนายสัมปชัญญ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำระดับนานาชาติ นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศและโรงเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร  http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา