โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีนจำนวน 5 รายการ งานเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี สถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีนจำนวน 5 รายการ งานเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี สถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศหน่วยงานดีเด่น รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
– โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ละครจีนหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้า
– นายคณิน เพ็งเล็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
– นางสาวจิตรพร เก้าเอี้ยน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
– นางสาวปาริชาติ ชูวงศ์ทวิพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
– นางสาวณิชนันทน์ คงแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน “ระบำชุดนางฟ้า”
– นางสาวซูแซน เส็นหละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
– นางสาวฐิตากร จันทร์น้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
– นางสาวกุลณัฐ อ่องไหว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
– นางสาวทิพย์สุดา ลิ่มวัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10

4. รางวัลขวัญใจมหาชน ละครจีนหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้า
– นายคณิน เพ็งเล็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
– นางสาวจิตรพร เก้าเอี้ยน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
– นางสาวปาริชาติ ชูวงศ์ทวิพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
– นางสาวณิชนันทน์ คงแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

5. รางวัลชมเชย การแสดงชงชาจีนและเต้นประกอบเพลงจีน
– นางสาวไรวิน์ สุวรรณเทพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา