โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน “Astro Challenge:ปริศนาดาราศาสตร์ ประจำปี 2564 ” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อิมแพค เมืองทองธานี

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน “Astro Challenge : ปริศนาดาราศาสตร์ ประจำปี 2564 “ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เวทีกลาง มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จัดการแข่งขันโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) NARIT ดังนี้

รางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
1. นางสาวพรพิมล แสงเเวว นักเรียนชั้น ม. 6/6 ห้องเรียน สสวท.
2. นางสาวกนกชน ชัยเพชร นักเรียนชั้น ม. 6/6 ห้องเรียน สสวท.
3. นางสาวศศิอัปสร ปานทอง นักเรียนชั้น ม. 6/6 ห้องเรียน สสวท.
ครูที่ปรึกษา : นายวีรยุทธ เหล็มปาน

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา