โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล IYSA SEMI GRAND AWARD และ IYSA SPECIAL AWARD จากการแข่งขันโครงงานนานาชาติ INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR (ISIF) 2022

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล IYSA SEMI GRAND AWARD และ IYSA SPECIAL AWARD จากการแข่งขันโครงงานนานาชาติ INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR (ISIF) 2022 ดังนี้

รางวัล IYSA SEMI GRAND AWARD
การแข่งขันโครงงานนานาชาติ
INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR (ISIF) 2022
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1. นางสาวสุวิรนันท์ เจริญฤทธิ์
2. นายกฤตยชญ์ ลันดา
3. เด็กหญิงปาณิสรา รักษ์ขาว
4. นางสาวโชติรส สงวนศรี
ครูผู้ควบคุมทีม
1. นางพัชรีย์ ลันดา
2. นางอิงอร รักษ์ขาว
3. นายวชิรวิทย์ เชียงสอน

รางวัล IYSA Special AWARD ISIF
การแข่งขันโครงงานนานาชาติ INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR (ISIF) 2022
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1. นางสาวธัญชนก พลอินทร์
2. นางสาวเกษราภรณ์ รักษ์นุ้ย
3. นางสาวกันตินันท์ ไทรงาม
ครูผู้ควบคุมทีม
1. นางสาวจิราพร ศิริรัตน์
2. นางสาวเณริยา ต้นครองจันทร์

 

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร  http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา