โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” และ “ครูผู้สอนดีเด่น” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 (16 มกราคม 2566)

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็น
“ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” และ “ครูผู้สอนดีเด่น”
เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 (16 มกราคม 2566)
🎉 ระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
🎉 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่
🎉ระดับสหวิทยาเขตวชิรมิตร
🎉 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทุกๆท่านค่ะ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร  http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา