โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับ “นายคณิน เพ็งเล็ง” นักเรียนชั้นม.5/1 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ชนะเลิศสอบออนไลน์ชิงทุนการศึกษา หัวข้อ”ความรู้ทั่วไปภาษาจีน ระดับกลาง-สูง” ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับ “นายคณิน เพ็งเล็ง” นักเรียนชั้นม.5/1 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ชนะเลิศสอบออนไลน์ชิงทุนการศึกษา หัวข้อ”ความรู้ทั่วไปภาษาจีน ระดับกลาง-สูง” ระดับมัธยมศึกษา

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา