โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ที่ได้ ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้ายการแข่งขันโครงการ Youth Creation 2021

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนายฐณัฏฐ์แสน เก้าเอี้ยนและนางสาวชนิษฐา ยงประเดิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ชื่อทีม “DD-DOCTOR DUO TEAM” ที่ได้ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้ายการแข่งขันโครงการ Youth Creation 2021 จัดขึ้นโดย SEAMEO RECFON ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้การดูแลของครูชฎาพร เชียรศรี ที่ปรึกษา และครูเณริยา ต้นครองจันทร์ ที่ปรึกษาด้านภาษา

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา