โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยได้รับรางวัลพระราชทานเกียรติบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปี 2 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE โดยมี นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ ในการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี

 

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร  http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา