โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ “อาจาริยคุณานุสรณ์ คุณบวรอันตราตรึง” ประจำปี 2564 โดยมี คุณสุนทร เชาว์กิจค้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมกิจกรรมพิธี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณอาคาร 100 ปี วิเชียรมาตุ


ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

 

 

    ติดต่อเรา