โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ในพื้นที่ ) ประจำปี 2564

นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง ผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ ระดับประเทศ (ในพื้นที่ ) ประจำปี 2564 โดยมี นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ นายพีระพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นายสุนทร เชาว์กิจค้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวิเชียรมาตุ หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานของชมรม เพื่อประเมินรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงินปีที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา