โรงเรียนวิเชียรมาตุ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมปฐมนิเทศหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่ มอบหมายภาระงานและกำหนดรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวิเชียรมาตุ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ร่วมปฐมนิเทศหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่ และประชุมติดตามมอบหมายภาระงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน และกำหนดรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา