โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานแบบ Team Coaching เพื่อพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับการคัดเลือกเป็นแกนนำโครงการนิทรรศการพลังงานสะอาด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานแบบ Team Coaching เพื่อพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด นำโดย นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ และคณะครู Team Coaching ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา