โรงเรียนว้งวิเศษ ได้มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่

       โรงเรียนว้งวิเศษ  นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ปราโมทย์  สุทธิรักษ์    พร้อมด้วย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ  ได้นำกระเช้าของขวัญ มอบให้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ,  ท่าน รองฯ ผอ.เขตพื้นที่ สพม.13  , ท่านผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย และผู้นำชุมชน  เนื่องในโอกาสขึี้นปีใหม่  และได้รับกำลังใจจากหลายๆ ท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป..

  • 5 ม.ค. มอบกระเช้า-67347155
    5 ม.ค. มอบกระเช้า-67347155
ติดต่อเรา