โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอต้อนรับผู้เข้าอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป นำโดยนางอารีรัตน์ ศรีวราพันธุ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผู้เข้าอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป นำโดยนางอารีรัตน์ ศรีวราพันธุ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก นายประชา งามรัตนกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวคิดในการจัดการศึกษา” จากนั้นผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โดยนางหทัยทิพย์ เพ็งลำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

    ติดต่อเรา