โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับ นางสาววารินทร์ เพ็ชรจันทร์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาจีน ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี จากสถาบันขงจื้อ

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับ

นางสาววารินทร์ เพ็ชรจันทร์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาจีน

ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี จากสถาบันขงจื้อ สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ศึกษาต่อสาขา Linguistics and Applied Linguistic, International Chinese Language Teacherณ Tianjin Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

    ติดต่อเรา