โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับนางสาวชลลดา ศรีเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาจีนได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี จากสถาบันขงจื้อ

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับนางสาวชลลดา ศรีเรือง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาจีนได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี จากสถาบันขงจื้อ สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ศึกษาต่อ ณ Beijing Foreign Studies University สาธารณรัฐประชาชนจีน

    ติดต่อเรา