โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิรัตน์ดา นุชิต    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาจีนได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี จากสถาบันขงจื้อ

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิรัตน์ดา นุชิต   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาจีนได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี จากสถาบันขงจื้อ สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย

ศึกษาต่อสาขา Teaching Chinese to Speaker of Other Language

Nanjing University สาธารณรัฐประชาชนจีน

    ติดต่อเรา