โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริพรรณ หมั่นกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาจีนได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี จากสถาบันขงจื้อ

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริพรรณ หมั่นกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาจีนได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี จากสถาบันขงจื้อ สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทยศึกษาต่อสาขา Teaching Chinese to Speaker of Other Language

South-Central University สาธารณรัฐประชาชนจีน

    ติดต่อเรา