โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโซลาร์เซลล์ ชื่อกิจกรรม”นวัตกรรมพลังงานรักษ์โลก”

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโซลาร์เซลล์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ชื่อกิจกรรม “นวัตกรรมพลังงานรักษ์โลก ด้วย SOLAR PHOTOVOLTAIC CELL SAPA YOUTH  GREEN เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

  • 51-fde9ae59
    51-fde9ae59
ติดต่อเรา