โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลลิตพัทร ทองวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน โรงเรียน Vernon Secondary school ณ ประเทศแคนาดา

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตพัทร  ทองวล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน โรงเรียน Vernon Secondary school ณ ประเทศแคนาดา

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ดร.สุมิตร  สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเงินขวัญถุง แก่ นางสาวลลิตพัทร  ทองวล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โอกาสเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน โรงเรียน Vernon Secondary school ณ ประเทศแคนาดา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

 

    ติดต่อเรา