โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญญพิชชา แก้วเพ็ง ม.6/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ การประกวดสื่อสันติภาพ รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญญพิชชา แก้วเพ็ง ม.6/10 การแข่งขันระดับประเทศ การประกวดสื่อสันติภาพ รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 ประจำปี 2564

จัดโดยศูนย์สันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศรับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
ประเภทบทกวี  ชื่อผลงาน พ่อจะกลับมาพร้อมฝูงนก ครูผู้ฝึกซ้อม ครูโสรยา เลื่อนแป้น และครูจริดา สมกำลัง

    ติดต่อเรา